PODACI O TVRTCI

A LA CARTE TRAVEL D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA
SJEDIŠTE: H. MACANOVIĆA 45, 10000 ZAGREB
POSLOVNICA: Međimurska 21/III
Tel: 01/467 88 31
e-mail: contact@alacartetravel.hr
OIB: 88377912624
MBS: 080941722
HR-AB-ID KOD: HR-AB-01-080941722
Radno vrijeme: pon-pet: 9-17 sati (moguće i prema dogovoru)
VODITELJ POSLOVANJA: Gđa. Sandra Biljan
PREDSJEDNICA UPRAVE DRUŠTVA: Gđa. Sandra Biljan

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe rad turističke agencije: Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, 10000 Zagreb, Trg. R. Hrvatske 8/I.