PODACI O TVRTCI

A LA CARTE TRAVEL D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA

SJEDIŠTE: H. MACANOVIĆA 45, 10000 ZAGREB

POSLOVNICA: Međimurska 21/III

Tel: 01/467 88 31

e-mail: info@alacartetravel.hr

OIB: 88377912624

MBS: 080941722

HR-AB-ID KOD: HR-AB-01-080941722

Radno vrijeme: pon-pet: 9-17 sati (moguće i prema dogovoru)

VODITELJ POSLOVANJA: Gđa. Sandra Biljan

PREDSJEDNICA UPRAVE DRUŠTVA: Gđa. Sandra Biljan

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe rad turističke agencije: Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, 10000 Zagreb, Trg. R. Hrvatske 8/I.