OBAVIJESTI O PODNOŠENJU PRIGOVORA

Sukladno članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo Ugovaratelje putovanja/Putnike da prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti u roku od 8 dana od dana završetka putovanja u pisanom obliku na adresu:

A LA CARTE TRAVEL d.o.o., turistička agencija
H. Macanovića 45
10 000 ZAGREB

ili putem adrese elektroničke pošte: contact@alacartetravel.hr

Upute Ugovaratelju putovanja/Putniku prilikom neispunjenja odnosno djelomičnog ispunjenja ugovorene usluge opisane su u čl. 12. Općih uvjeta putovanja, a koji su dostupni na www.alacartetravel.hr

Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo Vam bez odgađanja pisanim putem.

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

A La Carte Travel d.o.o. turistička agencija, H. Macanovića 45, Zagreb

U Zagrebu, veljača 2020